Skip to content Skip to footer

Phillips Europe

KlientPhillips EuropeEfektywne zarządzanie zespołem sprzedażowymPoprawa doświadczenia klienta dzięki regularnym kontaktom i szybkim procesie ofertowymAnaliza skuteczności procesów na podstawie danych sprzedażowychShare

Cel

Organizacja Phillips Europe jest producentem wysokiej jakości części do samochodów ciężarowych. Dostarczają komponenty przyczyniające się do bezpieczeństwa i efektywności flot. Mierzyli się z wyzwaniem polegającym na braku pełnej kontroli nad przebiegiem procesów sprzedażowych. Organizacja potrzebowała ustrukturyzowania procesów z jednoczesnym zachowaniem proklienckiego podejścia oraz zgromadzenia w jednym miejscu danych dotyczących wyników handlowych, aby poddawać je bieżącym analizom i świadomie optymalizować strategię sprzedaży.

Rozwiązanie

Wdrożenie zostało oparte o moduł Sales Cloud, który jest dedykowany do zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami oraz usprawnienia procesów biznesowych. We wdrozeniu skoncentrowaliśmy się na obszarach relacji z obecnymi klientami. Kluczowym elementem było dostosowanie modelu danych, aby zbierać informacje na różnych etapach procesu sprzedażowego.

Istotnym elementem wdrożenia było pozyskiwanie informacji na temat kontaktów z klientami prowadzonymi przez handlowców. Aby uzyskiwać miarodajne informacje w tym obszarze, koniecznie było przeprowadzenie cyklu szkoleń i zadbanie o komfort użytkowników podczas posługiwania się platformą.

Rezultat

Salesforce zapewnia efektywne zarządzanie skutecznością procesów sprzedażowych, zwiększenie lojalności klientów poprzez regularne kontakty i szybką obsługę ofertową oraz poprawę konkurencyjności na rynku. Klient posługuje się rozwiązaniem skrojonym na miarę swoich potrzeb i regularnie rozwija platformę o nowe funkcjonalności.