Skip to content Skip to footer

Ipopema

KlientIpopemaPoprawa efektywności pracy dzięki agregacji danych w jednym systemie.Efektywna obsługa klientaTrwałe relacje z klientamiShare

Cel

Ipopema TFI to firma zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Jego głównym wyzwaniem było efektywne zarządzanie danymi otrzymywanymi od dostawców, które często były zduplikowane, nieuporządkowane i trudne do interpretacji. Proces wyciągania potrzebnych informacji był bardzo czasochłonny i skomplikowany, co utrudniało skuteczne prowadzenie działalności oraz podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie inwestycji. W związku z tym klient poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby mu efektywne przetwarzanie i analizę danych, aby usprawnić procesy biznesowe oraz poprawić jakość oferowanych usług.

Rozwiązanie

Głównym celem projektu była implementacja rozwiązań umożliwiających uporządkowanie danych w firmie. Zrozumiałe było, że prawidłowe przechowywanie i zarządzanie danymi są fundamentalne dla efektywnej obsługi zgłoszeń klientów. Dlatego opracowane rozwiązania miały na celu poprawę jakości obsługi zgłoszeń poprzez usprawnienie zarządzania danymi.

Realizacja projektu obejmowała opracowanie i wdrożenie systemu bazodanowego oraz narzędzi do integracji, czyszczenia i analizy danych. Dzięki temu firma uzyskała lepszą kontrolę nad informacjami, co pozwoliło na szybsze reagowanie na zgłoszenia klientów oraz bardziej efektywne rozwiązywanie problemów.

Dodatkowym obszarem prac było zbudowanie szerokiej bazy raportów, która umożliwi pracownikom bieżącą kontrolę nad wynikami finansowymi ich klientów.

Rezultat

Uporządkowanie danych przyczyniło się do usprawnienia procesów obsługi zgłoszeń, a także umożliwiło bardziej precyzyjne raportowanie i analizę działań firmy. Dzięki temu, obsługa klienta stała się bardziej efektywna i dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników. W rezultacie, firma zyskała możliwość świadczenia usług na wyższym poziomie oraz budowania trwałych relacji z klientami.